Välispinna parandus- ja tugevdussüsteem


ISO / TS 24817

See uuenduslik terastorude paranduslahendus on kiire ja ökonoomne alternatiiv võrreldes torude väljavahetamisega. Selles kõik-ühes lahenduses ette nähtud pinna ettevalmistus-, tugevdus- ja pealispinna kattematerjalid kantakse otse toru pinnale. Parandussüsteem tugevdab ja tihendab suure rõhu, temperatuuri ja keemilise koormuse tingimustes töötavad terastorud.See süsteem on spetsiaalselt välja töötatud nii, et standardi ISO / TS 24817 nõuded oleksid täidetud.


GL & DNV

Kõik pakutavad parandustööd on heaks kiidetud GL & DNV poolt, meie töötajad on sertifitseeritud.Esitame spetsiaalse arvutuste aruande.

 


Kõik pakutavad parandustööd on heaks kiidetud GL & DNV poolt, meie töötajad on sertifitseeritud. Esitame spetsiaalse arvutuste aruande.

Kaks erinevat parandamise viisi:

•  Korrodeerunud toru ja torujuhtme parandamine (A= seinu läbistavaid kahjustusi ei ole)

  Pragude ja aukude parandamine (B= esineb seinu läbistavaid kahjustusi) AUGUD JA PRAOD

VÄLISPINNA PARANDUS
VÄLISPINNA PARANDUS

Kasutusvaldkond

 • Terastorude parandussüsteem
 • Torud, mille välis- või sisepind on korrodeerunud
 • Torud, millele toimivad keemiliselt aktiivsed ained või mehaaniline kulumine
 • Keeruka geomeetriaga torud:põlved, kolmikud, rõhualaldid ja äärikud
 • Rafineerimistehaste naftakeemiatehaste, elektrijaamade ja veepuhastusjaamade seadmed
 • kommunaaltorustikud jne

Eelised

 • Torusid ei ole vaja välja vahetada.
 • Parandamine kohapeal.
 • Torustiku kasutuskestus pikeneb kuni 20 aastat.
 • Täpsed parandustööd ja –vahendid leitakse arvutamise teel.
 • Töötajad on läbinud spetsiaalse koolituse.

Seinu läbistavate kahjustusteta torude parandamise ja kaitse süsteem

Picture5
Picture3
Picture4

Seinu läbistavate kahjustusteta torude parandamise ja kaitse süsteem

pips
pipr